INVERTERS

230Volt via en "inverter"

Delas in i två huvudområden:
 ON-grid Nätanslutna solceller.
 Off-grid om att bo utan elnät.
 

Även ett boende utan elnät går att lösa med batterier, solceller mm, och vill man ha växelström i huset eller husbil, båt mm så får man använda en "Inverter" även kallat frekvensomriktare, osv, kärt barn har många namn..!

 

Men i grunden samma sak, man matar in likspänning och ut kommer växelströmmen, till tv, mobilladdare, damsugaren, cirkelsågen, mm. Det skiljer väldigt mycket i kvalité och verkningsgrad, tomgångsförbrukning dygnet runt, om de har bra standbyfunktioner, om de kan hantera och ladda batterierna från elverk, logga till minneskort, mm  Det skiljer så klart en hel massa mellan de billigaste och de mer proffsigare produkterna på marknaden. Vi har i dagsläget valt bort de billigare pga allt för mycket kvalitetsproblem och framförallt väldigt dyra följdfel och brandrisker mm så  har vi även helt valt bort "fyrkantvågs"-inverters, så kallad "modifierad sinus. "modifierad" ?? Det är inte Sinusformad spänning.. Varning, det är uselt, mer eller eventuellt mindre. Ofta mer. Men det är en jättebillig teknik för tillverkaren.  Jag har flera fall där ansluten utrustning som datorar, telefoner, elmätare mm har pajat. Använd an som ger ren sinus! OCH är Ce-märkt, inte "E-märkt", de riktigt billiga kan ha fuskat med ce-märkningen också.  En sak till att tänka på är temperaturområdet. 

Läs mera, välj i menyn ovan!