-- -- [ OnGrid AB ] www.ongrid.se Solceller pris från 16kr/W, billiga solpaneler -- --


Go to content

Nätanslutning

steca grid 500 www.ongrid.se

Här är lite exempel på vad vi kan erbjuda!

<<-----

En av marknadens minsta "inverters" för att generera ström in i ditt nät hemma, om du inte vill ha en så stor anläggning till att börja med. 230V enfas. De här modellerna matar ut 300 eller 500W per styck ut på nätet. (på DIN sida om elmätaren alltså!)

----->>

En finess är att man senare faktiskt enkelt kan "stacka" samman flera Steca grid 300/500 i grupp för att nå högre effekter, jättebra om du senare kommer på att du vill producera mera och köpt fler solcellsmoduler, då är det bara montera dit en eller flera ytterligare moduler för att öka på uteffekten.I Sverige får man tyvärr
inte lagligen använda enklare typer av inverters genom att ansluta en stickpropp i väggen. Man måste låta en behörig elektriker koppla in en *godkänd* inverter och anmäla produktionsanläggning och utrustning till nätägaren.
----->>

Och.. i Sverige krävs även en sån här liten extra låda i ditt elskåp om du kör med "de gula".

Du kan även köpa SMA solar inverter för nätanslutning till BRA priser, även högkvalitativa sinusinverters, t.ex. inverter Studer off-grid inverters för att göra om 12, 24volt eller 48 volt till 230VAC (växelström från batteribank) Vi säljer även batterier genom våra återförsäljare!

Man kan "stacka" flera Steca grid 300/500 tillsammans för högre effekter.
billiga solceller
www.ongrid.eu Ongrid AB. Fas nätspänningsbortfalls-skydd för nätanslutna solceler

Till höger:
Exempel på kurvor från våra
Solcellsmoduler för fasader.

Dessa solceller kör du med en inverter från exempelvis
SMA och deras "Sunny Boy"

"Spänning Ström"-diagram mm är nästan alltid angivna vid standardreferens på instrålningen mm.

Att alla parametrar enligt "standardsol" inträffar samtidigt är inte speciellt vanligt.
Temperaturen, solskenets effekt och ljusspektra.

1000W instrålad effekt per m2 i ett speciellt standard-mätspektrum, (dvs solljusets "färg"-innehåll) och luftens densitet osv är den standardiserade mätmetod som oftast används.

Så tack vare detta kan man mäta "på samma sätt" och vi kan jämföra data mellan olika paneler från olika tillverkare.


"Ny lag om nätavgifter för kommersiella producenter

Från den 1 april 2010 ändrades reglerna dig som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere med en elproduktionsanläggning som kan mata in en effekt om högst 43,5 kilowatt.

Lagändringen innebär att du som under ett kalenderår tar ut mer el från elnätet än du matar in ej behöver betala någon avgift för den mätning och rapportering av inmatningen som vi utför.
Du slipper då den fasta avgiften i inmatningsabonnemanget, men bibehåller möjligheten att sälja vidare ditt överkott till en elhandlare och har även rätt till elcertifikat. Du är också berättigad till nätersättning för inmatningen.

Du ansvarar själv för att teckna avtal med en elhandlare om försäljning av inmatad elenergi och att ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten.Nettodebitering

Under 2010 kommer Energimarknadsinspektionen att utreda införandet av nettodebitering. Utredningen beräknas vara klar under hösten. "

Källa Eon.se---->>

Vi pysslar även med Elbilar och batteriteknik.
Klicka på Bilen för att se några exempel.

Elbilar LiFePO4 inverter likströmblybatteri mercedes A klass

Back to content | Back to main menu